tel. 533 681 660, 697 945 027
Warszawa, ul. Światowida 14/157

Regulamin

 OGÓLNY REGULAMIN PRZEDSZKOLA
    PUBLICZNEGO TEDDY W WARSZAWIE    
z dnia 16.04.2021


 1. Przedszkole publiczne Teddy w Warszawie jest placówką wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i edukację dzieciom od 2,5 lat do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

2. Przedszkole zapewnia zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

3. Przedszkole jest otwarte cały rok w godz. 6:30-17.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię 24.12 i Sylwestra 31.12 przedszkole jest czynne w godz. 6.00-14.00 lub może zostać zamknięte, gdy obecność zadeklaruje zbyt mała liczba dzieci.

4. Podstawą zakwalifikowania dziecka do przedszkola jest pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego, wypełnienie niezbędnych dokumentów, dostępnych w biurze przedszkola lub na stronie internetowej.

5. Do każdej grupie wiekowej przypisany jest nauczyciel wychowawca i asystent wychowawcy.

6. Przedszkole zobowiązuje się do prowadzenia 10 m-cy w roku (z wakacyjną przerwą) zajęć z języka angielskiego w wymiarze 30 minut dziennie 5 razy w tygodniu.

7. Przedszkole zobowiązuje się również do prowadzenia zajęć z rytmiki (raz w tygodniu), zajęć sportowo-ogólnorozwojowych (raz w tygodniu), religii (raz w tygodniu).

8. Przedszkole umożliwia też opiekę logopedyczną i psychologiczną.

9. Przedszkole zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie w następującej kolejności: śniadanie, obiad-drugie danie, zupa i podwieczorek)

10. Na początku roku szkolnego rodzice mają możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW, które jest dobrowolne.

11. Rodzice w każdym semestrze przynoszą dla każdego dziecka wyprawkę, której szczegółowa lista dostępna jest u nauczyciela z grupy lub na stronie internetowej przedszkola.

12. Rodzice zobowiązują się do współpracy z przedszkolem w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

13. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może odmówić jego przyjęcia.

14. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej dziecka, rodzice są zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie przedszkola.

15.  Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom jakichkolwiek leków.

16. Przedszkole zastrzega, iż w okresie wakacyjnym (lipiec/ sierpień) placówka może zostać zamknięta na okres maksymalnie 10 dni roboczych po wcześniejszym uzgodnieniu i powiadomieniu o tym rodziców- na czas remontów i prac konserwatorskich.

17. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci z domu.

18. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania wszelkich procedur, mających na uwadze bezpieczeństwo dziecka (m.in. zamykanie furtek i nie podawanie dzieciom kodu).

19. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, nauczyciele lub dyrektor placówki są zobowiązani do podjęcia kroków związanych z udzieleniem pomocy, a w razie potrzeby zawiezienia do lekarza lub szpitala. Również są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Rodzice natomiast wyrażają zgodę na powyższe działania.

20. Dziecko będzie wydawane tylko rodzicom lub osobom upoważnionym wpisanym w kartę dziecka, lub po wcześniejszym pisemnym upoważnieniu przez rodzica.

Skontaktuj się z nami!

i dowiedz się więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Polityka prywatności / Projekt i wykonanie: art-MEDiA
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności